Sıradaki
5
İptal

Nutuk Bölüm - 2


 • 19 Mayıs 2018, Cumartesi - 00:15 tarihinde eklendi.
 • Kategori Kişiler ve Bloglar

 • Bundan sonra, 8 Eylül toplantısında sözünü ettiğim muhtıra ele alındı. Bu muhtırada başlıca
  Amerikan mandası üzerinde duruluyordu.
  O günlerde, İ...
  Bundan sonra, 8 Eylül toplantısında sözünü ettiğim muhtıra ele alındı. Bu muhtırada başlıca
  Amerikan mandası üzerinde duruluyordu.
  O günlerde, İstanbul'dan gelen bazı kimseler Amerikalı Mistez Brown (Bravn) adında bir
  gazeteciyi de Sivas'a getirmişlerdi.
  Bu konu üzerinde kongrede geçen görüşmelere yer vermeden önce,yüksek hey'etinizi yeterince
  aydınlatabilmek için, bazı, ön bilgiler arz edeyim. Bu bilgiler, Erzurum'dan beri başlayan bazı
  haberleşmelerden daha iyi anlaşılacağı için, onları olduğu gibi sunacağım :
  43
  Güvenlikle ilgili ve çok ivedi Amasya, 25/26.7.1919
  Erzurum'da 3' üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkaılığı'na
  1-Mustafa Kemal Paşa'ya özel : Bu gün 25 Temmuz 1919 akşamı Bekir Sami Beyefendi
  Amasya'ya geldiler. Kendileri ile uzunca bir süre görüşmek şerefine eriştim. Mustafa Kemal
  Paşa'ya ve Rauf Beyefendi'ye saygılarını sunarlar. Kendisi aşağıdaki düşüncelerini arz
  etmekliğimi rica etmiştir.
  2 - Bağımsızlık, elbette istenir ve tercih edilir. Ancak, tam bağımsızlık istediğimiz takdirde, vatanın
  birçok parçalara ayrılacağı kesin ve şüphesizdir. Şu halde, iki üç ili içine almaktan ibaret olacak
  bağımsızlığa, vatanımızın bütünlüğünü garanti altına alacak yabancı bir devletin himayesi
  (mandaterlik) elbette tercih edilir. Osmanlı ülkesinin tamamını içine alan meşruluğumuz ve
  dışarıdaki temsil hakkımız eskiden olduğu gibi devam etmek şartıyla, belirli süre için Amerika
  mandasını istemeyi milletimiz için en yararlı bir çözüm şekli olarak kabul ediyorum. Bu konuda
  Amerika temsilcisiyle görüştüm. Birkaç kişinin değil,bütün bir milletin sesini Amerika'ya duyurmak
  gerektiğini söyledi ve aşağıdaki şartlar çerçevesinde Wilson'a, Senato'ya ve Amerikan
  Kongresi'ne başvurulmasını teklif etti :
  a) Adil bir hükumetin kurulması,
  b) Öğretim ve eğitimin yayılması ve genelleştirilmesi,
  c) Din ve mezhep hürriyetinin sağlanması,
  d) Gizli anlaşmaların kaldırılması
  e) Bütün Osmanlı ülkesini sınırları içine alacak şekilde, Amerikan Hükûmeti'nin bizi kumandası
  altına almayı kabul etmesi.
  3 - Bundan başka kongremizin seçeceği bir hey'eti, Amerika'ya bir zırhlı ile göndermeyi de
  temsilci üzerine almıştır.
  4 - Bekir Sami Bey, daha bir iki gün buralarda kalacağından, her türlü emir ve talimatın benim
  aracılığımla gönderilmesini, özellikle Sivas Kongresi'nin ne zaman toplanacağının ve kendilerinin
  o güne kadar nerede beklemesinin uygun olacağının bildirilmesini istirham eylemekte olduğu.
  5' inci Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif
  Şifre İvedi ve kişiye özel Erzurum
  Amasya'da 5' inci Tümen Komutanlığına
  1- Şimdi Amasya'da bulunan eski Vali Bekir Sami Beyefendi'ye özel : Zâtıâlîlerinin telgrafından
  çok yararlandık, Toplanmış bulunan Vilâyat-ı Şarkiye Kongresi hemen her tarafta kendi
  memleketleri halkınca etkili,hatırı sayılır ve söz sahibi olarak tanınmış kimselerden kurulmuş
  yetkili bir hey'et durumundadır. Bu kongrede, şimdiye kadar yapılan görüşmelerde, devlet ve
  milletin istiklâlinin bölünmezliği ısrarla savunulmaktadır. Bu bakımdan, bizce de daha şartları ve
  iteliği belirsiz olan bir Amerika mandaterliğinden kongrede doğrudan doğruya söz edilmesi pek
  sakıncalı olacağından, zâtıâlîlerinin İstanbul'da temasta bulunduğu kimselerle yaptığı
  görüşmelere dayanarak aşağıdaki noktaların açıklanmasını ve bizleri hemen aydınlatmanızı
  özellikle rica ederiz. Bundan önce de doğrudan doğruya İstanbul'dan gelen bu konudaki bilgiler
  şüpheli görüldüğünden, aynı esaslar çerçevesinde açıklama istendiği gibi, 21 Temmuz 1919
  tarihinde Sivas'ta Refet Bey vasıtasıyla İstanbul'dan alınan bilgilerde de yine şüpheli noktalar
  bulunduğundan, oradan da şartlar hakkında kestirmeden açıklama istenmiştir.
 • Nutuk Bölüm - 2 izle mustafa kemal Atatürk
daha fazla göster daha az göster

  Yorumlar (0)